Általános szerződési feltételek III.

avagy nem minden bűntett, ami bűzlik

Az előzményekből megtudhattuk, hogy az ügyész nemcsak bűncselekményekre kapja föl a fejét és a törvénykönyveit, vannak olyan disznóságok, amelyek nem bűncselekmények ugyan, de ügyész után kiáltanak. Ilyenek a fogyasztói szerződésben alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételek, amelyekhez a jogalkotó az ügyészségnek is osztott keresetindítási lapokat. Na de hogy is néz ki egy „tisztességes” tisztességtelen általános szerződési feltételeket tartalmazó szerződés?

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely a szerződés bármely feltételének értelmezésére a vállalkozást egyoldalúan jogosítja.

ÁSZF 79. pont: „pernyertesség esetén vádlott ügyfelek a megállapított ügyvédi díjazás kétszeresét fizetik. Bűnös ügyfeleink tudomásul veszik, hogy a pernyertesség fogalmát a Ravaszdi Ügyvédi Iroda állapítja meg az ítélet tükrében: mi az a húsz év fegyház, ha nem tiltottak el a járművezetéstől jogelvek alapján.”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés is, amely kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e:

ÁSZF 123. pont: „Szolgáltató szerződésszerűnek minősítheti a teljesítést, ha a távhőszolgáltatás évente három tetszőleges hónapnál tovább nem maradt ki műszaki okokból.”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a vállalkozás nem teljesíti a szerződést.

ÁSZF 213. pont: „Adósrabszolga a kölcsön törlesztését akkor is köteles megkezdeni, ha a pénzintézet azt még nem folyósította likviditási vagy egyéb okokból.

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult.

ÁSZF 349. pont: „Egészségügyi szolgáltató jogosult a műtét megkezdésétől annak befejezését követő egy óra időtartamban elállni a szerződéstől, amennyiben a donorszívre külföldről jobb ajánlat érkezett.”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve azt az esetet, amikor a szerződés megszűnésére szerződésszegés következtében kerül sor.

ÁSZF 471. pont: „Amennyiben Betétes a százéves futamidő letelte előtt betéti szerződését felmondja, úgy a Pénzintézetnél elhelyezett összeget cseszheti a pénzintézet megszerzi.”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg.

ÁSZF 555. pont:Szolgáltató kizárja a kéményseprési szolgáltatás díjazásba történő, a kéményseprési szolgáltatás keretében a tető cserepezésében és lécezésben a Szédületes Kéményseprő Kft. anonim alkoholista munkatársai által okozott folytonossági megszakításokból eredő károk beszámítását.”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja.

ÁSZF: 666. pont: „pénzügyi szolgáltatónak befektető felé fennálló tartozását egyoldalú nyilatkozatával az Al Capone Befektetőket Felszámoló Zrt. átvállalhatja”.

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett közreműködőért való felelősségét.

ÁSZF 789. pont: „Reneszánsz Freskókészítő Zrt. biztosítja, hogy megrendelőinek Utolsó vacsora című mennyezetrajzokat legalább 70 százalékban Leonardo da Vinci készíti el. A Zrt. fenntartja a jogot alvállalkozók bevonására, a Schicklgruber Bt. közreműködése esetén, ez utóbbi tevékenységéért a bt. önállóan felel”.

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő igényérvényesítési lehetőségeit, különösen, ha – anélkül, hogy azt jogszabály előírná – kizárólag választottbírósági útra kényszeríti a fogyasztót, jogellenesen leszűkíti bizonyítási lehetőségeit vagy olyan bizonyítási terhet ró rá, amelyet az irányadó jogi rendelkezések szerint a másik félnek kell viselnie.

ÁSZF 999. pont: „Biztosító fizetési kötelezettsége az eltulajdonított gépjármű után akkor áll be, ha Biztosított bizonyítja, hogy vádlott követte el a lopást (és legalább nyolc év fegyházbüntetést kapott érte).”

Tisztességtelennek minősül az a kikötés, amely a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.

ÁSZF 1021. pont: „Orvosi műhiba esetén Betegnek kell bizonyítani, hogy a szerződés megkötésekor a Zakkant Mentál Higiénia Kft. ügyvezetőjének beszámítási képessége megfelelt a nemzetközi standardnak.

Ha kedves Olvasó ezekhez hasonló általános szerződési feltétellekkel találkozik, forduljon bizalommal az ügyészséghez. Ugyanakkor célszerű feltüntetni, hogy a beadvány közérdekvédelmi kérelem, mert ha beadványunkat feljelentésnek nézik, könnyen elutasíthatják bűncselekmény hiányában.

Vége.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük