Fogyasztóidegi védelem II.

vérfagyasztó fogyasztóvédelem

Barátomat, akit az előlap nélkül kiszállított mosogatógép bosszúálló viking harcossá avatott, nem nyugtatta meg a fogyasztók megtévesztése elnevezésű bűncselekmény, mert a büntetési tételt nem találta elegendőnek a kereskedelem kalózai elleni küzdelemben.

 • Mi van még? Úgy értem, mivel védi még a Btk. szegény fogyasztókat a hiénáktól?
 • Nos, ott van még a rossz minőségű termék forgalomba hozatala című bűncselekmény, alapesetben hároméves büntetési tétellel.
 • Három év börtön – nyalta meg barátom ábrándosan a szájaszélét – az már elegendő elégtétel lenne.
 • Csak sajnos, a te esetedre nem alkalmazható. Ezt a bűncselekményt az követi el, aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként hoz forgalomba. A te mosogatógéped viszont rendeltetésszerűen használható, a biztonsági és minőségi előírásoknak megfelel.
 • Csak nincs előlapja – jajdult föl a barátom – és így nincsenek biztonságban tőle az idegeim! Nincs más fogyasztót védő tényállás?
 • A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmény még a megfelelőség hamis tanúsítása, amit az követ el, aki a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt megfelelőségtanúsítási kötelezettség esetén kiállítandó megfelelőségi tanúsítványban, illetve megfelelőségi nyilatkozatban vagy megfelelőségi jelölés használatával jelentős mennyiségű vagy értékű termék megfelelőségéről valótlan adatot tanúsít.
 • Hogy mi van? Megfájdult a fejem! – jajongott a barátom.

Elnézőn mosolyogtam.

 • Nem érdemes verébre Btk-val lőni! A fogyasztók számára ott van a Békéltető Testület…
 • Én nem békülök!
 • Akkor fordulj a fogyasztóvédelmi hatósághoz, az minden kormányhivatalban található.
 • Az én problémám túlmutat az én problémámon! Egy nagyszabású, az egész társadalomra kiható probléma!
 • Kérlek szépen, a fogyasztóvédelmi hatóság úgynevezett közérdekű igényérvényesítési pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése érdekében az ellen, akinek a törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütköző tevékenységét a hatóság megállapította, és ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles körét érinti.
 • Ezt csak azért mondod, hogy az ügyészségnek ne kelljen dolgoznia!
 • Tévedsz, az ügyésznek is van fogyasztóvédelmi feladata. Az ügyész akár közérdekű pert is indíthat: a törvény szerint, ha a vállalkozás jogszabálysértő tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, és az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik, az ügyészt keresetindítási jog illeti meg. Keresetében követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, a sérelmes helyzet megszüntetését és a jogsértést megelőző állapot helyreállítását. De ehhez tényleg az kell, hogy a fogyasztóvédelmi disznóság az egeket ostromolja, és sok fogyasztót érintsen, akik egyenként talán el sem mennének bíróságra. Szóval egyetlen fagyasztószekrény előlapja nem elég.
 • Nem fagyasztógép, hanem mosogatógép! Sírni fog még az állam, hogy nem ismerte föl időben az előlap nélküli mosogatógépek társadalmi gondját. Akkor fognak csak rádöbbenni, ha tömegesen irtják majd az erdőket az előlapok pótlására, de akkor már késő! Szóval nincs gyógyír a problémámra, csak az idegtépő évekig tartó pereskedés!
 • Azt mondod, interneten rendelted a mosogatógépet? Miért nem küldöd vissza határidőn belül, és rendelsz egy másikat helyette?
 • Ja, kérlek, nekem arra nincs időm!

Fogyasztóidegi védelem I.

Van úgy, hogy a sas nem kapkod ágyúval legyek után, mert a sok lúd ugyan disznót győz, de a kicsi bors se győzi az erős Pistát, és különben is a légy jó mindhalálig. Igen, az átlagfogyasztót átlagon felül képes kikészíteni a kereskedelem, pedig tudjuk, hogy a vásárlás dopamint termel, és boltkórosnak lenni elméletileg élvezet, mert már a reklámok is képesek megfejteni az emberi lét értelmét. Körülbelül ezeket dadogta ismerősöm, akinek kiszállították megrendelt mosogatógépét, ami elvileg álmai mosogatógépe kellett volna legyen, plusz világmegváltás: mert nemcsak időt spórol meg, de gyári tartozékként szállítanak hozzá egy komplett Greta Thurnberget, hogy spóroljon energiával, vízzel, mosogatószerrel, és halotti porából is vissza lehessen forgatni mondjuk… újrahasznosított porszívónak.

A kiszállított mosogatógép papíron mindenből keveset fogyasztott, csak barátom idegeiből sokat.

 • Egy agyonreklámozott internetes cégtől rendeltem egy agyonreklámozott márkát – folytatta barátom, mikor lenyugodott kissé – és nem vártam tőle csodát, csakhogy mosogasson, mint a korábbi. Ott kezdődött, hogy hiába ikszeltem be, hogy szállítsák el a régit, a szállítócég közölte, hogy nekik nem mondta senki ezt, és ha nekik nem mondja senki ezt, akkor a Ptk. rejtett paragrafusa szerint nekik tilos felhívni azt a személyt a webáruházban, aki az elhunyt mosogatógép temetéséről illően gondoskodik, vagyis a döglött mosogatógép marad ott, ahol van; a konyhámban. A megrendelő lap meg nem bizonyíték, mert a „régi elszállítását kérem” részt bárki beikszelheti utólag is, nem igaz? Pár nap múlva, reklamációt követően ugyanazon szállítócég ugyanazon képviselője megjelent, és gond nélkül elszállította a régi mosogatógépet a mosogatómennyországba. (Remélem, odajutott szegénykém, mert garanciaidő lejártát követő öt év múlva lehelte ki csak lelkét, addig is hűségesen kitartott mellettem.)

Barátom pihegett egy kicsit, majd így folytatta:

 • Azután nagy nehezen szerelőt hívtam, (nem a szerelőhívás volt nehéz, hanem elérni azt, hogy ily csekély munkáért kijöjjön korunk víz- és villanyszerelő Einsteinje), aki beszerelte, pontosabban beépítette a mosogatógépet a konyhaszekrény-komplexumba. Beszerelés után a mosogatógép előlapját firtató kérdésemre közölte, hogy ilyet a csomagolás nem tartalmaz. Így gyanútlanul írtam egy emailt a webáruháznak, hogy sajna az előlap kimaradt a csomagolásból. Az ügyféliroda írt egy választ, miszerint elkerülte a figyelmemet, hogy ez egy beépíthető, sőt, beépítendő mosogatógép, amihez nem jár előlap. Én erre azt válaszoltam, hogy az előző gépem is beépíthető volt, mégis adtak hozzá előlapot. Az ügyféliroda megírta, hogy márpedig ehhez nem jár. Én megírtam, hogy márpedig a weboldalukon szereplő képen a mosogatógépnek van fehér előlapja. Az ügyfélszolgálat megírta, hogy az ajánlatukon látszó mosogatógép csak egy ábra, mit ábra, ábrácska, a mosogatógépek kvintesszenciája, semmiképpen nem az általam rendelt konkrét mosogatógép, hanem csak egy platoni értelemben vett mosogatógép, ami semmire nem kötelezi őket. De a termék weboldali leírása sem tartalmazta, hogy nincs előlapja – háborodtam fel emailben. Mert az köztudomású ténynek számít – zárta le a vitát az ügyfélszolgálat – hívjak asztalost a mosogatógéphez, az majd csinál nekem előlapot.
 • Drága barátom – próbáltam megnyugtatni a lefagyasztott fogyasztót – miért nem küldted vissza az interneten vásárolt terméket határidőn belül?
 • Sajnos a szerelőm csak beszerelő, és nem kiszerelő, a kiszállási díjnál csak a kiszerelési díj a szörnyűbb, különben is vért akarok, halálbüntetést, korbácsolást!
 •  Nos, aki az áru értékesítése érdekében nagy nyilvánosság előtt vagy jelentős mennyiségű, illetve értékű áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, fogyasztók megtévesztése nevű bűncselekményt követ el. Az áru lényeges tulajdonsága az áru műszaki jellemzője illetve az árunak az adott célra való alkalmassága. Márpedig ha a webes hirdetésben az előlap szerepel, viszont nem szerepel az, hogy a mosogatógép beépítése külön asztalosmunkát is igényel, ahogy azt botor módon maga az ügyfélszolgálat elismerte, akkor ez az áru lényeges tulajdonsága tekintetében megtévesztő tájékoztatás. Sakk-matt.
 • Remélem, életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki erre a fogyasztók elleni emberiességi bűntettre!
 • Sajnos, ez csak egy két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett vétség.
 • Francba, mi van még?

(Folytatjuk…)